hakkımızda

neden güveniliriz?

Bir Silgi Bir Kalem projesi, bağışçıların yaptıkları yardımların doğru yerlere ulaştırılıp doğru şekilde kullanılmasını esas amaç olarak görmektedir.

Bağışınızın tamamlanması durumunda, yardım ettiğiniz okulun bağlı olduğu il ve ilçe eğitim müdürlüklerine, okul aile birliğine (olmaması durumunda muhtara veya kaymakama), ve okulun profil sayfası üzerinden velilere duyuru yapılacaktır. Bu duyuru ile bağışın doğru kullanıldığını temin edecek birçok kurum ve kişi olacaktır. Bununla birlikte, okulun yetkili öğretmeni aracılığı ile site üzerinden size gönderilecek bir fotoğraf ve öğrenciler tarafından yazılmış bir teşekkür mektubu ile, bağışınızın okula kattığı değere bizzat tanık olacaksınız.

Bir Silgi Bir Kalem
feedback